[Laman Utama]..[Koleksi Soalan BM]..[Bahan P&P BM]..[Link Akhbar Harian]..[Bank Soalan PMR]..[Bank Soalan SPM]

29 September 2009

LAMBARAN TATABAHASA SPM

TAJUK TATABAHASA BAHASA MELAYU SPM
[Letak "mouse" pada tajuk diberi, "right click" dan klik di ruangan
"open in new window"]
Tajuk 1: Kata nama
Tajuk 2: Kata kerja
Tajuk 4: Kata sendi
Tajuk 5: Kata hubung
Tajuk 6: Kata Bilangan
Tajuk 7: Kata nafi
Tajuk 8: Kata pemeri
Tajuk 9: Kata bantu
Tajuk 10: Kata majmuk
Tajuk 11: Kata ganda
Tajuk 12: Kata tanya
Tajuk 13: Penjodoh bilangan
Tajuk 14: Perkataan banyak makna
Tajuk 15: Perkataan hampir sama maksud
Tajuk 16: Perkataan hampir sama bunyi
Tajuk 17: Kata dasar pelbagai imbuhan
Tajuk 18: Imbuhan pinjaman - pro,pra,anti,maha dan sebagainya
Tajuk 19: Ejaan perkataan pinjaman
Tajuk 20: Hukum DM
Tajuk 21: Ayat mudah, ayat majmuk dan menyambungkan ayat
Tajuk 22: Ayat aktif dan ayat pasif
Tajuk 23: Ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah
Tajuk 24: Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan
Tajuk 25: Mengesan kesalahan istilah dan
Tajuk 26: Mengesan kesalahan tatabahasa dan
Tajuk 27: Latihan tatabahasa SPM 1
Tajuk 28: Latihan tatabahasa SPM 2
Tajuk 29: Latihan tatabahasa SPM 3
Tajuk 30: Latihan tatabahasa SPM 4

No comments:

Post a Comment