[Laman Utama]..[Koleksi Soalan BM]..[Bahan P&P BM]..[Link Akhbar Harian]..[Bank Soalan PMR]..[Bank Soalan SPM]

29 September 2009

LEMBARAN TATABAHASA PMR

Pilih tajuk-tajuk tatabahasa berikut. Letakkah mouse di bahagian tajuk dipilih, "right click" dan "click" pada ruangan "open in new window".

Tajuk 1: Kata nama am, kata nama khas dan kata nama terbitan.
Tajuk 2: Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
Tajuk 3: Kata penguat dan kata adjektif.
Tajuk 4: Kata sendi
Tajuk 5: Kata hubung
Tajuk 6: Kata bilangan
Tajuk 7: Kata majmuk
Tajuk 8: Kata pemeri
Tajuk 9: Kata nafi
Tajuk 10: Kata ganda
Tajuk 11: Penjodoh bilangan
Tajuk 12: Perkataan banyak maksud
Tajuk 13: Perkataan hampir sama bunyi
Tajuk 14: Hukum DM
Tajuk 15: imbuhan "pra,anti,auto,pro,maha,dwi,dan sebagainya.
Tajuk 16: Ejaan perkataan pinjaman
Tajuk 17: Ayat aktif dan ayat pasif
Tajuk 18: Ayat tunggal dan ayat majmuk
Tajuk 19: Contoh soalan tatabahasa 1
Tajuk 20: Contoh soalan tatabahasa 2
Tajuk 21: Contoh soalan tatabahasa 3
Tajuk 22: Contoh soalan tatabahasa 4
Tajuk 23: Contoh soalan tatabahasa 5
tajuk 24: Contoh soalan tatabahasa 6
Tajuk 25: Contoh soalan tatabahasa 7
Tajuk 26: Contoh soalan tatabahasa 8
Tajuk 27: Contoh soalan tatabahasa 9
Tajuk 28: Contoh soalan tatabahasa 10
Tajuk 29: Contoh soalan tatabahasa PMR 1
Tajuk 30: Contoh soalan tatabahasa PMR 2
Tajuk 31: Contoh soalan tatabahasa PMR 3
Tajuk 32: Contoh soalan tatabahasa PMR 4
Tajuk 33: Contoh soalan tatabahasa PMR 5
Tajuk 34: Contoh soalan tatabahasa PMR 6
Tajuk 35: Contoh soalan tatabahasa PMR 7
Tajuk 36: Contoh soalan tatabahasa PMR 8
Tajuk 37: Contoh soalan tatabahasa PMR 9
Tajuk 38: Contoh soalan tatabahasa PMR 10

No comments:

Post a Comment