[Laman Utama]..[Koleksi Soalan BM]..[Bahan P&P BM]..[Link Akhbar Harian]..[Bank Soalan PMR]..[Bank Soalan SPM]

19 November 2009

PANTUN EMPAT KERAT

.
.
PANTUN EMPAT KERAT (BUDI)

A. Maksud Pantun

Rangkap 1:
Jika tidak kerana budi seseorang maka nama baik seseorang itu tidak akan disebut-sebut atau diingati.

Rangkap 2:
Sudah menjadi lumrah manusia, nama baik seseorang itu akan terus diingati sehingga seseorang itu meninggal dunia.

Rangkap 3:
Orang yang berbudi walaupun sedikit akan terus dikenang dan diingati sepanjang zaman.

Rangkap 4:
Budi baik yang diberi kepada seseorang akan terus dihargai dan tidak akan dilupakan sampai bila-bila.

B. Tema Pantun:
Pantun ini bertemakan budi yang baik akan menjadi sebutan dan dikenang sepanjang masa.

C. Persoalan Pantun:
i. Budi yang baik menyebabkan nama seseorang sentiasa disebut-sebut.
ii. Orang yang telah mati akan terus diingati kerana budinya.
iii. Orang yang berbudi akan terus dikenang sepanjang zaman.
iv. Budi yang ikhlas tidak akan dilupakan.

D. Bentuk Pantun:
i. Puisi bentuk terikat, jenis pantun.
ii. Mengandungi 4 rangkap/ bait.
iii. Setiap rangkap mengandungi 4 baris.
iv. Setiap baris mengandungi di antara tiga hingga lima perkataan.
v. Setiap baris mengandungi di antara 8 hingga 11 suku kata.

E. Bahasa Pantun:
i. Rima akhir “abab”.
ii. Asonansi : Jika tak kenang kepada saya (pengulangan vocal “a” sebanyak 7 kali)
iii. Aliterasi : Akan menjadi kenang-kenangan (pengulangan konsonan “n” sebanyak 6 kali)
iv. Singkop : Penggunaan perkataan “tak” dan “kan”.

F. Nilai Pantun:
i. Berbudi : Orang yang berbudi akan sentiasa dikenang sepanjang masa.
ii. Ikhlas : Budi yang ikhlas tidak akan dilupai.
iii. Mengenang jasa : Orang yang menerima budi akan mengenang budi yang diberi.
iv. Tolong-menolong : Berbudi dapat membantu orang yang memerlukan.

G. Pengajaran:
i. Kita mestilah sentiasa berbudi kepada orang lain – supaya kebaikan kita akan terus dikenang.
ii. Kita mestilah mengenang jasa atau budi orang yang telah membantu kita.
iii. Kita mestilah menabur budi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
iv. Kita mestilah menghargai orang yang telah berbudi kepada kita.


PANTUN EMPAT KERAT (JENAKA DAN SINDIRAN)

A. Maksud Pantun:

Rangkap 1:
Tiada gunanya memiliki seorang isteri yang cantik sahaja jika tidak pandai melakukan tugas-tugas menguruskan rumah tangga.

Rangkap 2:
Ilmu pengetahuan penting kepada semua manusia.

Rangkap 3:
Jenaka menggambarkan kehairanan apabila melihatkan kebodohan seseorang atau melihat sesuatu yang menghairankan.

Rangkap 4:
Jenaka yang menggambarkan rasa bimbang apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukannya.

Rangkap 5:
Jenaka yang menggambarkan rasa kehairanan seseorang apabila melihat seseorang mampu melakukan sesuatu di luar dugaan.

B. Tema Pantun:
Pantun ini bertemakan jenaka dan sindiran kepada isteri yang tidak pandai menguruskan rumah tangga, kepentingan ilmu dan kemampuan seseorang melakukan sesuatu pekerjaan.

C. Persoalan Pantun:
i. Perlunya seseorang isteri bijak menguruskan rumah tangga dengan sempurna.
ii. Kepentingan ilmu pengetahuan kepada manusia.
iii. Kebodohan seseorang sehingga dia mungkin menjadi mangsa kepada orang lain.
iv. Keupayaan seseorang tidak harus dilihat daripada sifat semula jadinya.

D. Bentuk Pantun:
i. Puisi bentuk terikat, jenis pantun.
ii. Mengandungi 5 rangkap/ bait.
iii. Setiap rangkap mengandungi 4 baris.
iv. Setiap baris mengandungi di antara 3 hingga 5 perkataan.
v. Setiap baris mengandungi di antara 9 hingga 11 suku kata.

E. Bahasa Pantun:
i. Rima akhir “abab”.
ii. Asonansi : Duduk termenung harimau tua (pengulangan vocal “u” sebanyak 5 kali)
iii. Aliterasi : Hinggap menghisap bunga layu (pengulangan konsonan “g” sebanyak 4 kali)
iv. Singkop : Penggunaan perkataan “tak”.

F. Nilai Pantun:
i. Bijaksana : Seseorang isteri harus bijak menguruskan rumah tangga.
ii. Mengutamakan ilmu : Ilmu penting kepada semua manusia.
iii. Rasional : Melakukan sesuatu mengikut kemampuan diri sendiri.

G. Pengajaran:
i. Seseorang isteri mestilah bijak menguruskan rumah tangganya.
ii. Kita mestilah sentiasa mengutamakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita.
iii. Kita mestilah berfikir sebelum melakukan sesuatu pekerjaan supaya tidak memudaratkan diri kita.
iv. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dengan melihat sifat luarannya sahaja.
.
Disediakan oleh,
Panitia BM
SMK Seri Mutiara, KL
.

No comments:

Post a Comment